Blog obozowy Obóz letni zapisy na wakacje
7 dan

Klub Centrum Aikido Aikikai w Warszawie prowadzi treningi aikido według autorskiej metodyki nauczania dzieci i dorosłych, przez cały rok (również w czasie wakacji i ferii) z wyjątkiem świąt i dni ustanowionych jako wolne od zajęć przez Zarząd klubu.

 1. Członkiem Klubu Centrum Aikido Aikikai w Warszawie może zostać każda osoba dorosła lub niepełnoletnia (za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych).
 2. Członkostwo w klubie zostaje przyznane po wypełnieniu deklaracji członkowskiej, zaznajomieniu się z zasadami członkostwa i regulaminem oraz otrzymaniu numeru klubowego.
 3. Osoba wstępująca do klubu podpisuje zobowiązanie członkowskie na okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu członkostwo automatycznie przedłużone zostaje na czas nieokreślony, chyba, że przed końcem 12 miesiąca do biura klubu wpłynie pisemna rezygnacja z członkostwa. (należy podać imię i nazwisko i numer klubowy)
 4. Każdy członek klubu zobowiązany jest do terminowego opłacania wybranej przez siebie składki członkowskiej przez cały okres przynależności klubowej.
 5. W ramach wybranej składki członkowie klubu maja prawo do uczestniczenia w zajęciach, które ta składka obejmuje oraz we wszystkich imprezach klubowych (o ile nie są one dodatkowo płatne).
 6. Osoba zapisująca się do klubu w 2 połowie miesiąca kalendarzowego ma prawo do 50% zniżki w opłacie za pierwszy miesiąc. Zniżka nie obejmuje opłaty wpisowej.
 7. Składkę wnosi się do 10 dnia każdego miesiąca z góry, przelewem na konto klubu.  Biuro klubu ma prawo do upominania osób nieterminowo wnoszących opłaty.
 8. Zmiana wysokości opłacanej składki może być dokonana po uprzednim poinformowaniu biura klubu. (najpóźniej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego zmianę).
 9. Przy zapisie do klubu, oprócz pierwszej składki, obowiązuje jednorazowe WPISOWE.
 10. Składkę opłaca się w całości, bez względu na nieobecność na zajęciach. Zajęcia, które zostały opuszczone ćwiczący może odrobić w innym, dogodnym dla siebie terminie (także w innej lokalizacji). Zajęcia nie odrobione w ciągu 3 miesięcy – przepadają. W przypadku dłuższej nieobecności na zajęciach (miesiąc lub więcej) możliwe jest opłacenie składki podtrzymującej. Wysokość składki znajduje się w tabeli opłat. W uzasadnionych przypadkach istnieje również możliwość terminowego zawieszenia członkostwa (na nie krócej niż 3 miesiące), jednak wymaga to osobistego ustalenia.
 11. W miesiącach wakacyjnych (lipiec/sierpień) w grupach dziecięcych obowiązuje obniżona jednolita składka wakacyjna dla dzieci nie uczestniczących w zajęciach – jedna opłata za 2 miesiące (120zł). W przypadku kiedy dziecko będzie korzystać z zajęć w sierpniu, opłata za lipiec wynosi 60 zł , za miesiąc sierpień opłata wg cennika (adekwatnie do ilości treningów w tygodniu).
 12. Uczestnicy grupy rodzinnej (jeśli na czas wakacji lub ferii grupa zawiesi zajęcia) mogą w ramach składki członkowskiej brać udział w każdych innych zajęciach dostępnych w klubie.
 13. Instruktorzy prowadzący treningi upoważnieni są do sprawdzania obecności na zajęciach i bieżących płatności grupy. Osoby nie opłacające składek regularnie mogą się spotkać z upomnieniem, a w przypadku znacznych zaległości – z odmową udziału w zajęciach do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 14. W ciągu 12 miesięcy od zapisania się do klubu opłata członkowska pozostaje niezmienna, nawet jeśli w tym czasie opłaty uległy zmianie. Po tym okresie, chcąc kontynuować przynależność klubową, należy zweryfikować opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  Rezygnacja z członkostwa:
 15. Po złożeniu deklaracji członkowskiej zrezygnować z członkostwa można w okresie 2 miesięcy od daty zapisania się do klubu. Rezygnacja musi być dostarczona do klubu najpóźniej ostatniego dnia miesiąca i wchodzi w życie z pierwszym dniem następnego miesiąca. Opłata za miesiąc w którym nastąpiła rezygnacja nie podlega zwrotowi. Po upływie tego okresu zrezygnować można dopiero przed końcem 12 miesiąca od chwili zapisania się lub w terminie późniejszym z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Obowiązuje rozliczenie w miesiącach kalendarzowych (nie od daty do daty).
 16. Rezygnacja musi być dokonana w formie pisemnej – dostarczona osobiście do rąk instruktora lub przez e:mail do biura klubu.(za potwierdzeniem zwrotnym)
 17. Po dobrowolnej rezygnacji z członkostwa ponowne wstąpienie do klubu możliwe jest dopiero po upływie 6 miesięcy od rezygnacji. Osobę wstępującą do klubu od nowa obowiązuje wpisowe.
 18. Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad w tym także związane z sytuacjami losowymi podlegają osobnym uzgodnieniom. W sytuacjach trudnych do rozwiązania prosimy o kontakt z biurem klubu i przedstawienie swojego problemu, a nie unikanie.

 

O nas

 

Centrum Aikido Aikikai w Warszawie jest klubem, założonym przez sensei Romana Hoffmanna (6 dan) w 1991 roku. Jest to jeden z największych klubów w Polsce i jednocześnie największy klub w Warszawie.

Posiada swoje dojo w sześciu dzielnicach Warszawy – Ochota, Ursus, Gocław, Tarchomin, Bemowo i Wesoła z czego 3 dojo stacjonarne, czyli obiekty na wyłączność. Prowadzi my naukę aikido dla dorosłych, młodzieży oraz dla dzieci w wieku od 4 lat. Specjalną ofertą klubu są także zajęcia rodzinne, dzięki którym rodzice wraz z dziećmi mogą wspólnie spędzać czas na nauce i zabawie.

Kontakt

 

Biuro klubu
Warszawa, ul. Pruszkowska 13
czynne: Pon – Pt godz. 9.00 - 16.30

Informacja telefoniczna o zajęciach
Pon – Pt godz. 9.00 - 16.30
Tel. +48 607 30 21 30
Fax: +48 22 343 08 48
Email: info@aikido.waw.pl

Klub jest członkiem

 

Jesteśmy zrzeszeni w Centrum Aikido Aikikai Polska


Centrum Aikido Aikikai Polska

Przejdź do treści