Blog obozowy Obóz letni zapisy na wakacje
7 dan

Każda osoba przebywająca na terenie dojo (klubu) zobowiązana jest do przestrzegania regulaminu.

 1. Uczestnicy zajęć przebywają w dojo na podstawie opłaconej składki Wraz z uczestnikami zajęć mogą przebywać osoby towarzyszące, które również obowiązuje przestrzeganie regulaminu dojo.
 2. Każda osoba przebywająca w dojo zobowiązana jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w całym dojo (włączając korytarze i szatnie) i podporządkowania się poleceniom instruktorów prowadzących zajęcia. Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiedzialni są rodzice / opiekunowie.
 3. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do dbania o porządek w całym dojo: salach treningowych, szatniach oraz łazienkach.
 4. Do momentu rozpoczęcia zajęć za bezpieczeństwo dzieci przebywających na terenie obiektu (dojo) w godzinach jego otwarcia odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.
 5. Pod nieobecność instruktora na sali ćwiczeń, dzieci mogą przebywać wyłącznie pod bezpośrednią opieką dorosłych opiekunów. Dorośli uczestnicy przebywają na sali na własną odpowiedzialność.
 6. W dojo obowiązuje zmiana obuwia – noszenie klapek.
 7. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości czy uszkodzenia należy zgłaszać niezwłocznie instruktorowi.
 8. Osoby przebywające z dojo ponoszą odpowiedzialność materialną za dokonane zniszczenia, uszkodzenia sprzętu i wyposażenia. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają Rodzice.
 9. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione, pozostawione lub skradzione. Rzeczy cenne można zabrać ze sobą na salę treningową i umieścić je we wskazanym miejscu.
 10. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych w czasie zajęć odbywa się na własne ryzyko uczestnika. Okulary powinny być dostosowane do użytkowania na zajęciach sportowych.
 11. Ubrania i rzeczy pozostawione w szatniach lub na terenie dojo po które właściciele nie zgłoszą się w ciągu 3 miesięcy będą usuwane. Dojo nie jest przechowalnią klapek, butów czy tez ubrań.
 12. Na terenie dojo zabrania się:
  a) palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych,
  b) wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
  c) stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i spokojowi osób tam przebywających (biegania, popychania, krzyczenia i innych zachowań uważanych powszechnie za agresywne)
  d) używania sprzętu i wyposażenia sali treningowej bez pozwolenia instruktora
  f) wchodzenia na parapety i poręcze
  h) konsumpcji artykułów żywnościowych na salach treningowych,
  i ) niszczenia wyposażenia.
 13. W przypadku niewłaściwego zachowania się osoby przebywającej w dojo (zagrożenie bezpieczeństwa innych i jej samej), instruktor ma prawo usunąć tę osobę dojo. Jeśli sytuacja dotyczy osoby niepełnoletniej – o zajściu zostaje niezwłocznie powiadomiony rodzic/opiekun prawny.
 14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nie przestrzeganiem regulaminu dojo.

© Centrum Aikido Aikikai w Warszawie

O nas

 

Centrum Aikido Aikikai w Warszawie jest klubem, założonym przez sensei Romana Hoffmanna (6 dan) w 1991 roku. Jest to jeden z największych klubów w Polsce i jednocześnie największy klub w Warszawie.

Posiada swoje dojo w sześciu dzielnicach Warszawy – Ochota, Ursus, Gocław, Tarchomin, Bemowo i Wesoła z czego 3 dojo stacjonarne, czyli obiekty na wyłączność. Prowadzi my naukę aikido dla dorosłych, młodzieży oraz dla dzieci w wieku od 4 lat. Specjalną ofertą klubu są także zajęcia rodzinne, dzięki którym rodzice wraz z dziećmi mogą wspólnie spędzać czas na nauce i zabawie.

Kontakt

 

Biuro klubu
Warszawa, ul. Pruszkowska 13
czynne: Pon – Pt godz. 9.00 - 16.30

Informacja telefoniczna o zajęciach
Pon – Pt godz. 9.00 - 16.30
Tel. +48 607 30 21 30
Fax: +48 22 343 08 48
Email: info@aikido.waw.pl

Klub jest członkiem

 

Jesteśmy zrzeszeni w Centrum Aikido Aikikai Polska


Centrum Aikido Aikikai Polska

Przejdź do treści